Home page

Henrik Järleblad

  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767
  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767

Teoretisk fysik

Fysik

Att förstå hur universum fungerar och hur de minsta byggstenarna samverkar för att forma de största är intressant. Till min KTH-utbildning valde jag en master inom teoretisk fysik för att jag vill förstå just det. Hur naturens lagar i allmänhet får allting att gå runt gör mig nyfiken och motiverar mig att vilja lära mig mer.

Framtidens teknologi kommer möjliggöras med hjälp av dagens teori. Att kunna hantera komplexa problem inom teoretisk fysik gör det enklare för mig att finna lugn och vana att hantera komplexa problem i andra sammanhang.

Matematik

Att använda matematiken som verktyg för att beräkna, analysera eller modellera verkligheten är något som jag har nära till hands. Jag känner mig väl förtrogen med allt från Fouriertransformer till multidimensionella vektorrum till integraler och tensorberäkningar och jobbar gärna nära matematiken i min problemlösning.

Kandidatexamensarbete - Kungliga Tekniska Högskolan
© Henrik Järleblad 2021