Home page

Henrik Järleblad

  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767
  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767

Komposition & orkestrering

Jag har sedan mycket unga år haft en stark passion för musik och har spelat piano sedan 6 års ålder. Utöver det spelar jag även gitarr, trummor, dragspel och på senare år även fiol. Under senare tonåren började jag att skriva egen musik och har sedan dess utbildat mig själv, samt gått två års tonsättarutbildning på Gotlands tonsättarskola, för att nu kunna skriva musik för allt från symfoniorkester till rockband till house-musik.

Meriter

År 2013 skrev jag filmmusiken till svenska kortfilmen “The Flicker”. Som en del av min tvååriga tonsättarutbildningen fick jag min musik uppförd av bland andra Gotlands länsmusik, Norrbotten NEO ensemble samt Uppsala kammarsolister. År 2016 blev min musik nominerad i kategorin “Best audio design” på Swedish Game Awards. Under sommaren 2016 skrev jag musiken till den amerikanska kortfilmen 'Noteworthy' som producerades som studentprojekt vid University of California. I januari 2018 släpptes spelet ‘Fjord Star’ på Google Play Store där jag komponerat och producerat all musik.

Framtiden

I framtiden planerar jag för tillfället att ha musiken och komponerandet som en sidosyssla. Det som främst intresserar mig är att kombinera symfoniorkester med elektroniska element som i exempelstycket ‘Artsa’ här nedanför.