Home page

Henrik Järleblad

  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767
  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767

Hållbarhet

En bild som symboliserar hållbar utveckling

Att ta hand om vår planet, och se till att vi lever och verkar utan att det, totalt sett, innebär en negativ inverkan på naturen känns för mig som en självklarhet. Företagande måste ske med ett hållbarhets- perspektiv, och hur olika alternativ påverkar vår miljö ska tas med i beslutsprocessen. Att gå över till mer hållbart företagande, såsom cirkulär ekonomi t.ex., innebär också stora ekonomiska fördelar. Enligt McKinsey (2017) finns 1.8€ biljoner per år att nyttja på en övergång till cirkulär ekonomi, och det bara i Europa!

Innovation

Det må vara ett utslitet begrepp, men nog så viktigt. I en högteknologisk värld som förändras allt snabbare så är det viktigt att hela tiden reflektera över om sättet vi utför saker på är det mest optimala. Att tänka kreativt och hitta lösningar där det förut inte fanns några tycker jag är otroligt roligt och givande. Ett innovativt tänkande i kombination med ett hållbarhetsperspektiv främjar lösningar inte bara för oss just nu, utan också för en bättre morgondag.

En bild som symboliserar innovation