Home page

Henrik Järleblad

  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767
  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767

Fusionsplasmafysik

Mänskligheten står inför en av sina största utmaningar någonsin i form av klimatförändringarna. Det blir alltmer tydligt att energi från fossila bränslen inte längre är ett alternativ. Tyvärr kommer större delen av världens energiproduktion fortfarande från fossila bränslen. Dagens förnybara källor har dessvärre inte möjlighet att ersätta hela den delen.

Fusion kan vara den stora, förnybara lösningen som vi letat efter. Genom att vara miljontals gånger energitätare än kol, helt fri från skadliga utsläpp och i praktiken obegränsat med bränsle gör fusionskraft till den främsta kandidaten för framtida energiproduktion.

Fusion

Jag gorde mitt examensarbete på KTH inom fusionsplasmafysik och arbetade då med att lägga till en poloidal komponent till magnetfältet i FEMIC-koden för simulering av radiovågsuppvärmning av fusionsplasma.

Examensarbete - Kungliga Tekniska Högskolan

Jag är otroligt glad över att få jobba som doktorand vid avdelningen för plasmafysik och fusionsenergi vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU. Att få bidra i sökandet efter 'den heliga gralen' vad gäller mänsklighetens energiproduktion känns jätteroligt och jag är tacksam över att ha fått den möjligheten.