Home page

Henrik Järleblad

  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767
  • henrikj@dtu.dk
  • +453 11 55 767

Varför?

Jag tror starkt på att många av framtidens problem kommer att lösas med hjälp av artificiell intelligens, och Data Science är centralt som problemlösnings-verktyg. Det genereras oerhörda mängder data globalt varje minut och tekniker såsom machine learning och AI är kraftfulla verktyg för att ta tillvara på potentialen i den datan.

Samtidigt står vi globalt inför komplexa utmaningar med många bidragande faktorer, såsom global uppvärmning. AI och programmering tror jag där är några av nyckelverktygen till att ta fram innovativa lösningar.

Kritiska röster har även höjts mot generell AI som super-mänsklig kraft i det långa loppet, och jag personligen känner då att ju mer insatt jag är, desto mer informerade beslut kan jag ta i frågan i framtiden.

En bild som symboliserar AI

Hur?

Programmeringsspråk jag hittills har arbetat i är Python, Java, Julia, C++, HTML, CSS, JavaScript, COMSOL och MATLAB. Jag är även bekant med SQL och REST.

Vad gäller färdigheter relaterade till neurala nätverk har jag jobbat i MATLAB och Python (Keras, Tensorflow) och är förtrogen med design/koncept bakom flera typer av nätverk (NN, DNN, CNN, RNN). AI-koncept såsom Hidden Markov Models och olika typer av optimerade search-algoritmer etc har jag också i bagaget och tycker är väldigt intressant.

Att använda verktyg som AI och programmering för att ta fram innovativa lösningar och bidra till en hållbar framtid är en av sakerna jag brinner för.